samochód

OC i AC wynajętego samochodu – jak działa?

Usługa wynajmu samochodu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z takiej możliwości korzystają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Decydując się na wypożyczenie samochodu, pamiętać trzeba, aby zawsze dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Ważne są w szczególności zapisy dotyczący odpowiedzialności osoby, która auto wypożycza. Warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji działa ubezpieczenie OC i AC.

Ubezpieczenie samochodów z wypożyczalni

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zarejestrowany w Polsce samochód musi być ubezpieczony. Obowiązek wykupienia polisy OC ciąży na właścicielu auta. Dotyczy to oczywiście również samochodów znajdujących się w ofercie wypożyczalni. Każda firma ma obowiązek wykupu ubezpieczenia OC. Decydując się zatem na wynajem samochodu, można być pewnym, że jest on ubezpieczony. W razie kolizji bądź wypadku wszelkie szkody pokryje firma ubezpieczeniowa. Poza polisą OC zdecydowana większość wypożyczalni decyduje się również na ubezpieczenie AC. W takim przypadku można liczyć na odszkodowanie w sytuacji, w której to osoba wynajmująca auto doprowadzi do jego uszkodzenia. Wiele wypożyczalni decyduje się na wykupienie pakietu ubezpieczenia OC i AC z udziałem własnym, głównie ze względu na niższą składkę. W takim przypadku trzeba wiedzieć, że część wypożyczalni przerzuca koszt udziału własnego na wypożyczającego. Podobną ofertę uzyskasz w wypożyczalni samochodów w Tarnowie.

Udział własny w AC

Firmy ubezpieczeniowe często oferują ubezpieczenie AC z tzw. udziałem własnym. Jest to określona w umowie ubezpieczenia część wartości szkody, którą ubezpieczony będzie musiał pokryć we własnym zakresie. Wypożyczalnie nierzadko decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z niższą składką. Jak to działa? Jeśli udział własny wynosi 1000 zł, a wartość szkody 5000 zł, to ubezpieczyciel będzie musiał pokryć szkodę w wysokości 1000 zł, a resztę pokryje firma ubezpieczeniowa. Zapoznając się z umową wynajmu auta, sprawdzić trzeba, czy wypożyczalnia przerzuca udział własny na wypożyczającego. Trzeba być tego świadomym, wynajmując samochód.

Ubezpieczenie bez udziału własnego

Wypożyczalnia samochodów w Tarnowie oferuje swoim klientom różne warianty ubezpieczenia. Mowa tu o ubezpieczeniu z udziałem własnym, jak i bez udziału własnego. Dla klientów korzystniejsze jest to drugie rozwiązanie. W przypadku uszkodzenia samochodu nie będą oni zobowiązani do pokrycia części kosztów związanych z naprawą szkody. Decydując się na takie rozwiązanie, pamiętać trzeba, aby sprawdzić, czy w umowie wynajmu bądź w regulaminie wypożyczalni nie ma żadnych wyłączeń od tej zasady. Przykładem może być sytuacja, w której kierujący, spowoduje szkodę, będąc pod wpływem alkoholu.

Wypożyczalnia samochodów – Tarnów

Ubezpieczenie OC chroni osoby poszkodowane w kolizji bądź wypadku. Jeśli kierujący wypożyczonym samochodem doprowadzi do kolizji, to osoba w niej poszkodowana otrzyma odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, w której wypożyczalnia ma zawartą polisę OC. Oznacza to, że wypożyczając samochód, nie trzeba się obawiać tego, że zostanie się obciążonym kosztami, jeśli spowoduje się kolizję. Jednak jak wspomniano, są od tego wyjątki. Jeśli kierowca spowoduje kolizję lub wypadek pod wypływem alkoholu, bądź środków odurzających, wówczas wypożyczalnia może żądać od niego wypłaty określonych w umowie wynajmu środków. Taka sytuacja może mieć również miejsce wtedy, kiedy osoba, która wypożyczyła auto, przekazała je innej osobie i osoba ta spowodowała kolizję lub wypadek.

Odpowiedzialność za szkody w wypożyczonym aucie

Ubezpieczenie AC chroni właściciela, kierującego, jeśli to on spowodował kolizję lub wypadek. Przed wypożyczeniem auta należy zatem koniecznie sprawdzić, czy posiada ono ważne ubezpieczenie AC, a jeśli tak, to czy z udziałem własnym, czy bez udziału własnego. Trzeba wiedzieć, że tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, tak i w przypadku ubezpieczenia AC obowiązywać mogą pewne wyjątki. Firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania, jeśli np. dojdzie do umyślnego uszkodzenia auta, jazdy pod wpływem alkoholu, uszkodzenia samochodu podczas jazdy z przekroczoną prędkością bądź, jeśli kierowcą była inna osoba niż ta, która formalnie auto wypożyczyła. W takim przypadku wypożyczalnia może przerzucić koszty na wynajmującego.