couple

Czy związek z osobą chorą na borderline jest możliwy?

Osobowość borderline to zaburzenie osobowości, które polega przede wszystkim na ryzykownych dla życia zachowaniach oraz patologicznym przywiązaniu do innych osób. Osoba z borderline raz potrzebuje bliskości, a następnie gwałtownie ją odrzuca. Co to za zaburzenie i czy związek z osobą chorą jest możliwy? Tego dowiesz się w niniejszym artykule. 

Czym jest borderline?

Borderline to osobowość chwiejna emocjonalnie podtypu granicznego lub osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Oznacza to, że pacjent może wykazywać nieracjonalne zachowania, na przykład może mieć skłonności do podejmowania ryzyka, zażywania substancji psychoaktywnych, problemów z odżywianiem, patologicznego zachowania (częstego kłamania, konfabulacji, manipulowania ludźmi). Osoby z tym zaburzeniem osobowości często się samookaleczają oraz podejmują próby samobójcze. Charakterystyczną cechą borderline jest skłonność do tzw. „palenia za sobą mostów”. Wynika to ze strachu przed odrzuceniem. Często ich znajomości z innymi ludźmi są szybko urywane, ponieważ wolą to zrobić oni, niż obawiać się odrzucenia z drugiej strony. 

Borderline – objawy

Cechy osobowości borderline rozpoznawane są najczęściej u młodych dorosłych. Do częstych objawów należą: niestabilność emocjonalna, ryzykowne zachowania, problemy z odżywianiem, częste kłamstwa oraz manipulowanie innymi, wrażliwość na ocenę i odrzucenie, wzmocnione odczuwanie niektórych emocji (np. strachu, lęku, wściekłości), próby samobójcze, samookaleczenia, nagłe zrywanie kontaktów, zaborczość i zazdrość w związkach, zażywanie substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowanie z nimi. Osoby z osobowością borderline mają też potrzebę nieustannego zapewniania o stałości uczuć przez drugiego człowieka. Są one bardzo niepewne w relacjach i wolą zakończyć je przedwcześnie niż zostać zranionym. 

Borderline – przyczyny występowania

Przyczyny występowania tego zaburzenia nie są znane. Można jednak przypuszczać, że borderline wynika z traumatycznych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi, np. częstego porzucania, odrzucenia przez niegdyś ukochaną osobę lub z powodu nagłej śmierci bliskiej osoby. Może być także skutkiem błędów wychowawczych, wpajania nieodpowiednich wzorców, obserwacji, np. nieodpowiedniego zachowania rodziców, którzy też mogli posiadać cechy zaburzenia. Psychoterapeuci twierdzą, że borderline to przede wszystkim mechanizm obronny przed wysokim krytycyzmem w otoczeniu lub przeżyciem silnej traumy. 

Borderline – metody leczenia 

Osoby z osobowością borderline leczy się za pomocą farmakoterapii oraz psychoterapii. Jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne stosuje się leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne – atypowe oraz takie, które odpowiadają za ustabilizowanie nastroju. Psychoterapeuci stosują najczęściej terapię poznawczo-behawioralną, ponieważ okazuje się być ona najbardziej skuteczna. Walka o zdrowie jest długa i wymaga zaangażowania oraz chęci chorego. Musi on nieustannie nad sobą pracować oraz panować nad swoimi zaburzeniami. Osoba z borderline powinna być świadoma schematów zaburzenia osobowości i umieć nad nimi panować. 

Borderline – jak postępować z osobami z taką osobowością?

Życie z osobami mającymi osobowość chwiejną emocjonalnie, tj. borderline nie jest łatwe i wymaga dużej cierpliwości. Bardzo ważna jest wiedza na temat zaburzenia i zrozumienia schematu postępowania osoby osoby nim obarczonej. Należy postawić jasne granice, nie dać się okłamać czy zmanipulować. Podstawowe zasady współżycia z osobą o osobowości borderline to: niedopuszczenie do współuzależnienia, praca nad właściwą komunikacją, duże pokłady empatii i zrozumienia, właściwa wiedza na temat zaburzenia. Należy również pamiętać, że osoba z takim zaburzeniem nie chce zrobić nikomu krzywdy, a jej zachowania wynikają z powodu niestabilności emocjonalnej.

Borderline – związki 

Związek z osobą z tym zaburzeniem wymaga jeszcze większego zaangażowania, zrozumienia, empatii oraz wiedzy na temat borderline związek. Niestabilność emocjonalna może męczyć partnera i również doprowadzić go do zaburzeń psychicznych. Związek z taką osobą to radykalna akceptacja wszystkich jej wad. Partner musi pamiętać, że nagła chęć bliskości i niespodziewane odrzucenia są tylko wynikiem zaburzenia, a nie chęci zrobienia mu krzywdy.