rejestracja

W jaki sposób dokonuje się rejestracji firmy?

Chęć posiadania własnego biznesu motywuje wiele osób do realizacji swoich pasji czy ulubionych czynności poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z tego artykułu dowiesz się, jak zarejestrować firmę. Po analizie otoczenia, opracowaniu biznesplanu, strategii rozwoju, przychodzi czas na wypełnienie obowiązków formalnych związanych z prowadzeniem biznesu. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Jednoosobowa działalność gospodarcza zgodnie z definicją jest działalnością zarobkową, zorganizowaną, wykonywaną w sposób ciągły i we własnym imieniu. Te cechy odróżniają ją od innych form prowadzenia biznesu. Jeżeli spełniasz te warunki, jesteś zobowiązany zarejestrować się w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wyłączeniu z tego obowiązku podlegają osoby, których miesięczne dochody nie będą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, w 2022 roku ta kwota wynosi 1505 zł. W takim przypadku osoba fizyczna, która nie wykonuje działalności w ramach spółki cywilnej, nie wykonuje działalności regulowanej ani nie wykonywała działalności w przeciągu ostatnich 60 miesięcy, może prowadzić działalność nierejestrową. Ponadto rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną czy rolniczy handel detaliczny także są zwolnieni z konieczności zarejestrowania swojej firmy.

Jeżeli natomiast te wyłączenia Cię nie dotyczą, konieczne jest podanie w formularzu danych firmy, Twoich danych osobistych, adresu wykonywania działalności oraz adresu do doręczeń. Należy także przyporządkować swoją działalność do określonego kodu PKD, czyli kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności. Warto sprawdzić podczas rejestracji, czy wybrana przez Ciebie działalność nie jest objęta obowiązkiem zezwolenia, aby uniknąć przyszłych przykrych niespodzianek i konsekwencji. Podczas rejestracji wybierana jest także forma opodatkowania. Wszystkie formalności załatwisz przez internet za pośrednictwem serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy stworzonego przez ministerstwo. Podane przez Ciebie informacje zostaną przekazane automatycznie do ZUSu i odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Pamiętaj, że zarejestrowanie firmy w CEIDG jest darmowe, nie klikaj w żadne strony, które żądają od Ciebie zapłaty. 

REGON

Uzyskanie numeru REGON, który wydawany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest czynnością automatyczną, wykonywaną wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1. Natomiast dodatkowo do wypełnianego internetowo wniosku można dołączyć, jeżeli jest to konieczne zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT. Wówczas należy złożyć do odpowiedniego naczelnika Urzędu Skarbowego formularz VAT-R. Termin na złożenie takiego druku to dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto sprawdzić, czy nie przysługuje Ci, jako osobie fizycznej zwolnienie z podatku VAT. 

Kiedy już uda Ci się wypełnić wszystkie powyższe kroki, pamiętaj, aby zadbać o odpowiedni marketing oraz zadowolenie klientów. Dobrym rozwiązaniem jest zadbanie o to, aby dane Twojej firmy znalazły się na w bazie firm www.orlen.pw.