kontener

Odpady przemysłowe – jak utylizować?

Bez wahania można stwierdzić, że na aktualny dobrobyt wielu społeczeństw na całym świecie ogromny wpływ miał rozwój przemysłu. Wszystkie towary, usługi, a przede wszystkim źródła dochodu, jakich dostarcza ten dział gospodarki, wpłynęły na znaczne poprawienie się warunków życia wielu ludzi. Niestety, choć z rozwoju przemysłu płynie mnóstwo korzyści, to ma on również swoją ciemniejszą stronę, która niesie za sobą negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz organizmów w nim żyjących. Jednym z najbardziej negatywnych skutków rozwoju przemysłu jest zwiększająca się w zawrotnym tempie ilość generowanych odpadów przemysłowych.

Jak się okazuje, każda, nawet najbardziej ekologiczna fabryka lub firma w mniejszym lub większym stopniu je produkuje i choć pojawiają się one bardzo szybko, to proces ich usunięcia nie jest już tak prosty. Utylizacja odpadów przemysłowych to obowiązek nałożony przez ustawę na każde przedsiębiorstwo, dlatego, aby nie ponieść żadnych konsekwencji prawnych i finansowych związanych z nieprzestrzeganiem tej powinności, dowiedz się, jak utylizować odpady przemysłowe oraz jak wygląda cały proces ich usuwania.

Odpady przemysłowe to oczywiście nic dobrego dla środowiska, a same w sobie są jedynie efektem ubocznym każdej produkcji przemysłowej. Nie można jednak pominąć faktu, że ich ilość bardzo często oddaje to, jak dobrze prosperuje dane przedsiębiorstwo – im jest ich więcej, tym lepiej się rozwija. Jednak to nie oznacza, że należy zapomnieć o ochronie środowiska. Wręcz przeciwnie, trzeba żyć w nim w zgodzie i odpowiednio podejść do utylizacji produkowanych odpadów.

Czym są odpady przemysłowe?

Przed wyjaśnieniem kwestii, dotyczącej tego, jak właściwie gospodarować wytwarzanymi śmieciami, należy bliżej przyjrzeć się temu, czym dokładnie są odpady przemysłowe. Górnictwo, hutnictwo, energetyka, fabryki, szpitale, magazyny czy warsztaty samochodowe – w każdej z tych dziedzin podczas procesu produkcji lub eksploatacji sprzętu powstają zbędne produkty, śmieci i pozostałości, których należy się jak najszybciej pozbyć. Oczywiście, niektóre odpady można ponownie wykorzystać lub przetworzyć w użyteczny sposób, jednak nie dotyczy to wszystkich. Niektóre są bardzo niebezpieczne i wymagają specjalnego traktowania.

Do odpadów przemysłowych można zaliczyć substancje ciekłe oraz stałe, czyli wszelkiego rodzaju paliwa, płyny, farby, a także elektronikę, żywność, papiery, metal i plastik. Tych kategorii jest bardzo wiele, a większa świadomość i wiedza na ten temat może przyczynić się do polepszenia warunków środowiskowych.

Jak utylizować odpady przemysłowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem, a dokładniej z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku, wszystkie firmy, produkujące odpady przemysłowe są zobowiązane do ich odpowiedniego składowania i utylizacji. To zadanie może zostać zrealizowane albo przez firmę, która je wyprodukowała, albo, jeśli nie ma do tego warunków, można je zlecić zewnętrznemu przedsiębiorstwu specjalizującemu się w tej działalności. W każdym z tych przypadków przyda się odpowiedni sprzęt, taki jak  kontenery samowyładowcze do wózka widłowego. Utylizacja odpadów przemysłowych opiera się na pięciu różnych sposobach:

 

  • Recykling – to jeden z najbardziej znanych i podstawowych sposobów utylizacji odpadów, który polega na ich segregacji, a następnie, dzięki specjalnym metodom, odzyskiwaniu przydatnych surowców.
  • Przekształcenie odpadów pod wpływem temperatury (spalanie) – ta metoda wymaga szczególnej ostrożności, przede wszystkim dlatego, że spalane odpady mogą wytwarzać szkodliwe dla środowiska substancje. W tym celu używa się zaawansowanej techniki i filtrów oczyszczających.
  • Odpady przemysłowe jako surowiec – zbędne produkty i substancje za pomocą profesjonalnych metod można przekształcić na przydatne surowce takie jak nawozy.
  • Fermentacja – w tym procesie biorą udział produkty pochodzące z produkcji rolnej, spożywczej i leśnej, które w wyniku fermentacji zostają przekształcone na przykład na biogaz.
  • Kompost – czyli zagospodarowanie odpadów, dzięki rozkładowi substancji organicznej przez mikroorganizmy.