transport ciężarowy

Jak wybrać PKD dla transportu ciężarowego?

Rejestracja firmy bez względu na formę, w jakiej jest prowadzona, wymaga wskazania PKD, czyli przedmiotu przeważającej działalności. PKD to system kodów, który ustala symbole, a także nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych z różnych sekcji, działów, grup, klas oraz podklas.

Czym jest PKD? System kodów

Wyróżniamy kilka poziomów PKD. Ten system obejmuje na przykład sekcje, w których wyróżnia się 21 rodzajów, oznaczonych jedną literą alfabetu. Przy czym transport i gospodarka magazynowa to oznaczenie H. Kolejnym poziomem są działy w PKD. Istnieje ich 88, oznaczonych dwoma cyframi, przy czym transport lądowy oraz transport rurociągowy to 49.

Kolejnym poziomem są grupy, których istnieje 272 – oznacza się je trzema cyframi. Następnie wyróżnia się klasy – dokladnie 615, a także podklasy z cyfrą identyfikacyjną – jest ich 654, oznaczonych pięcioma znakami alfanumerycznymi. Na przykład transport drogowy towarów to oznaczenie 49.41.Z.

Klasyfikacja kodów PKD jest możliwa do sprawdzenia na stronie biznes.gov.pl. Tam znajdują się wszelkie oznaczenia wraz z pełnymi opisami.

Jaka forma działalności obowiązuje dla firmy transportowej?

Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć własną działalność transportową, powinni pamiętać o regulacjach obowiązujących w tym zakresie. Należy spełnić kilka warunków, w tym posiadać stałą, rzeczywistą siedzibę firmy oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Dodatkowy obowiązek obejmuje uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niezwykle istotne jest również zdobycie certyfikatu udowadniającego kompetencje zawodowe, a także dysponowanie środkami, które będą zapewniały płynność finansową firmy.

Właściciel firmy transportowej nie może także widnieć jako osoba, która była skazana za przestępstwa związane z postępowaniem skarbowym oraz w sprawach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. To niezwykle istotne kwestie, dlatego należy spełnić, aby móc legalnie założyć biznes w tym obszarze w Polsce.

Warto nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy planują założenie firmy w takiej branży, mogą prowadzić ją w formie spółki cywilnej, handlowej bądź jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy także wiedzieć, jakie PKD dla transportu ciężarowego obowiązuje aktualnie.

Transport ciężarowy – jakie PKD?

Rejestracja firmy w ramach transportu ciężarowego w Tarnowie lub jakimkolwiek innym mieście musi posiadać określony zakres działalności przy pomocy kodów PKD. Transport drogowy obiektów jest określany kodem 49.41.Z. Dzięki temu oznaczeniu istnieje możliwość przewożenia różnych przedmiotów pojazdami, które są przystosowane do ładowania inwentarza żywego, produktów mrożonych, towarów ciężkich, a także masowych.

Ponadto obowiązuje transport samochodów oraz odpadów, a także materiałów wtórnych. Dodatkowo warto nadmienić, że przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność z zakresu świadczenia usług w ramach pośrednictwa przy transporcie powinien dodatkowo wybrać kod 52.29.C, co oznacza prowadzenie działalności pozostałych agencji transportowych.

Jak można zauważyć, kwestia tego, jak wybrać PKD dla transportu ciężarowego nie jest trudna. Wymaga jedynie pewnych wskazówek oraz złożenia odpowiednich dokumentów do wybranego urzędu.